Kies een inner stance

De term ‘inner stance’ werd in 1986 in het leven geroepen door Dusan Djukich. Een inner stance is de innerlijke houding die je aanneemt tegenover jezelf, anderen en de wereld waar je in leeft. Het is de positie van waaruit je handelt.

Als een honkballer tegenvallende scores boekt, werkt hij aan zijn houding. Hij zet zijn voet wat verder naar achteren, gaat iets dieper door de knieën zakken, recht zijn schouders. Binnen de kortste keren raakt hij de bal weer vol van voren. Hij had gewoon een nieuwe houding nodig. Het punt is hier: niet waar je naartoe wil, maar juist waar je vandaan komt, bepaalt je succes en de resultaten in je leven.

Wie je bent

Natuurlijk geeft waar je naartoe wil richting aan je leven, maar weten ‘waar je op dit moment vandaan komt’ geeft het proces snelheid. Zo moest de honkballer eerst kritisch naar zijn eigen positie kijken voordat hij weer kon scoren. Waar je vandaan komt is de basis voor waar je naartoe gaat. De positie van waaruit je in je leven handelt, is ten slotte ‘wie je bent’.

Met ‘wie je bent’ wordt hier bedoeld: hoe je verschijnt richting jezelf, richting anderen en richting het leven in het algemeen. Hoe je leeft. Hoe je in je leven functioneert. Wat je doet of niet doet. Wat je zegt of wat je niet zegt. Hoe je door anderen en door jezelf wordt gezien. Deze uitgangspositie wordt je inner stance genoemd (ofwel je innerlijke houding).

Net als bij honkbal, dansen, schermen of vechtsporten, kun je je houding te allen tijde veranderen. Dit ligt altijd volledig in jouw handen.

Je kan jezelf kracht geven of jezelf zwakker maken

Je inner stance is de positie of mentale opstelling die je creëert om je leven vorm te geven. Hoe jij kiest je leven te leven, te bestaan of te ‘zijn’ met betrekking tot jezelf, anderen, uitdagingen of het leven in het algemeen. Anders gezegd: hoe je handelt in het leven.

Als er van iemand gezegd wordt dat hij ‘zus of zo is’ spreken we over de positie van waaruit hij handelt. Van een doelgericht persoon zeggen we dat hij komt vanuit gedrevenheid. Een wispelturig persoon komt wellicht vanuit onzekerheid. Je kunt je eigen inner stance kiezen en deze versterken, simpelweg door vanuit die inner stance te leven. Inner stances kunnen je kracht geven of juist zwakker maken.

Wijsheid en kracht

Een échte Performance Coach is meester in het creëren van zijn eigen inner stances en in het omgaan met die van anderen. Het zijn leiders in hun vakgebied die met wijsheid en kracht werken. Wijsheid is je bewust zijn van de inner stance die je op dat moment aanneemt. Kracht is de bereidheid en het vermogen om deze wanneer nodig te veranderen.

Relevante berichten